Patricia Glyn & Karl Symons 

 

stellen voor:

What Dawid Knew

Een documentaire film uit het hart van Afrika’s Kalahari woestijn.

 

'What Dawid Knew' is het episch verhaal over de strijd van een ‘Bushman’ (San) familie op zoek naar hun spirituele wortels in het gebied waar hun voorvaderen eeuwenlang rondzwierven. Meer dan drie generaties lang waren ze het slachtoffer van koloniale genocide, apartheidsverdrijving en de sociale reorganisatie van de laatste decennia. 

Synopsis

DAWID KRUIPER, 76, en zijn familie zijn de rechtstreekse nazaten van de Zuid-Afrikaanse ‘Bosjesmannen’ die het slachtoffer werden van eeuwenlange uitroeiing en verdrijving.

What Dawid Knew is het beklijvende en soms hartverscheurende verhaal van de terugkeer van de ‘Kruipers’ naar hun geliefde Kgalagadi woestijnregio in het uiterste noorden van Zuid-Afrika, het grensgebied waar hun voorvaderen leefden als jagers en verzamelaars.

Precies honderd jaar geleden werden Dawid Kruiper’s grootvader (de legendarische bushmanjager ‘Ou Makai’) en zijn volk uit het gebied weggejaagd door het Duitse Koloniale leger en blanke boeren. 

Diep in de Kalahariwoestijn volgen de ‘Kruipers’ de sporen van ‘Ou Makai’ en kunnen ze na enkele decennia opnieuw traditioneel jagen en verzamelen. De jongste generatie van de Kruiperfamilie ziet voor het eerst de graven van hun voorvaderen en de geboortegrond van hun ouders en kunnen weer delen in de indrukwekkende kennis van geneeskundige kruiden, eetbare planten en traditionele overlevingstechnieken.

’s Avonds, bij het kampvuur vertellen de ouderen verhalen uit vervlogen tijden, in de traditie van de mondelinge overlevering van de ‘San’cultuur. 

Tijdens de therapeutische tocht onthullen de ‘Kruipers’ voor de eerste keer vreselijke geheimen, doordrongen van oorlog, slavernij, uitdrijving en zelfs moord...

What Dawid Knew

Het verhaal

Tijdens mei en juni 2011 stapten de traditionele ‘Bosjesmannenleider’ Dawid Kruiper(76), zijn broer Buks(72), en hun familie in de voetsporen van hun voorvaderen door het uitgestrekte Kgalagadi Transfrontier Park.

Het meer dan 320 km lange Kgalagadi Transfrontier Park overlapt Zuid-Afrika en Botswana vanaf de zuidoostelijke grens van Namibië. De Kruipers werd gevraagd om hun culturele erfenis in kaart te brengen doorheen het hele park. 

‘Opa’ Dawid Kruiper vroeg de gerenommeerde Zuid-Afrikaanse schrijfster en mediafiguur Patricia Glyn hem te helpen om dit erfenisproject te organiseren en nodigde filmmaker Karl Symons uit om de tocht op beeldband vast te leggen. 

Dawid Kruiper overleed onverwacht in juni 2012. 

Onze ploeg filmde de begrafenis en keerde achteraf nog verschillende keren terug naar de Zuid-Afrikaanse Kalahari Woestijn om verdere opnamen te maken van de ontwikkelingen in de gemeenschap van de Kruiperfamilie. 

Het resultaat is 'What Dawid Knew; een krachtige, beklijvende film die voor het eerst een indringende stem geeft aan de Kruiper’s voorvaderlijke erfenis and visie.

De film is niet bedoeld voor het grote publiek, maar werd gearchiveerd voor de familie Kruiper.

 De Kruipers’ voorvaderen struinden gedurende duizenden jaren door de Kgalagadi als vrije jagers/verzamelaars. Dat maakt van hun rechtstreekse nazaten onbetwistbare erfgenamen van het ‘eerste volk op aarde’.

Hun leven veranderde drastisch in 1908, toen Dawid’s grootvader, de legendarische Bushman jager Ou Makai, gevangen genomen werd door het Duitse koloniale leger dat enkele Nama rebellen achtervolgde tot over de Zuid-Afrikaanse grens, tijdens de Duitse genocide van Nama, Herero en San volken in (het huidige) Namibië.

Toen Dawid een kind was vertrouwde zijn grootvader ‘Ou Makai’ hem vreselijke geheimen toe over het brutale optreden van de Duitsers tegen de Bosjesmannen en de Namabevolking.  Geheimen die de Nazistische wortels van de Duitse koloniale troepen aantonen, in hun poging om de ‘ontembare’ Nama, Bushmen and Herero volkeren uit te roeien.

Nadat Ou Makai en zijn zoon Regopstaan aan de Duitsers ontsnapten, werden ze ingelijfd als anti-stroper spoorzoekers door de parkautoriteiten. De grond van hun voorouders was intussen uitgeroepen tot het ‘Gemsbok National Park’.  Later ondergingen hun kleinkinderen Dawid en Buks Kruiper hetzelfde lot . Na de dood van Ou Makai verlieten Dawid, Buks en hun families het park en trokken door Zuid-Afrika, op zoek naar een nieuw leven als boerenknechten en later als omstreden attractie in de toeristische sector (Kagga Kamma).

In 1999 kregen de Kruiper familie en de andere traditionele San van de Kgalagadi een historisch stuk land aan de rand van het park terug in handen. De nieuwe Zuid-Afrikaanse regering schonk hun zes grote ‘farms’ die grensden aan de zuidgrens van het park.  Ze kregen ook beperkte rechten in het intussen herdoopte Kgalagadi Transfrontier Park. Maar tot voor deze expeditie waren ze niet in staat om die rechten uit te oefenen omwille van transportproblemen en geldgebrek.

The Production

In de periode mei/juni 2011 brachten we bijna twee maanden door in het Kgalagadi Transfrontier Park met schrijfster Patricia Glyn en de Kruiper familie, om de expeditie op film vast te leggen. 

Patricia Glyn en ‘South Africa’s National Lottery Distribution Trust Fund’ financierde de expeditie en de opnamen, gesteund door het ‘Peace Parks Foundation’. 

De ongemonteerde opnamen zullen gearchiveerd worden voor de Kruiper familie en alle andere San nakomelingen in zuidelijk Afrika. 

 

 


DOCUMENTAIRE IN OPDRACHT VAN IPACC.

' Fighting for Survival ' is een docu over het effect van de klimaatopwarming op de autochtone volkeren in Oost-Afrika ( Kenia).

(c) Richard Wicksteed & Karl Symons

 
THORN TREE PROJECT - JANE NEWMAN

' Dorcas', een Samburu meisje uit het SENET Samburu Project in Kenia. Het inspirerende verhaal van de Brits/Amerikaanse Jane Newman die een tiental jaren geleden startte met een schoolproject in de Samburu regio, Noord-Kenia. Tienermeisje ' Dorcas ' vertelt over haar ervaringen in de school, haar toekomstplannen en wat buitenlandse steun voor haar betekent.

(c) Karl symons

 

Laraya, my Samburu Foster Child. 

In de zomer van 2006 trok Karl Symons naar de Samburu, een traditioneel herdersvolk in het noorden van Kenia om er besnijdenisrituelen van de nieuwe generatie jongens te filmen. De opnamen gebeurden op initiatief van de Samburu stamoudsten in de regio Sereolipi. Op vraag van één van de leiders aanvaardde Karl het peterschap van Laraya. Ruim 10 jaar later maken ze samen een een balans op in een korte documentaire voor VRT/ CANVAS.  © Karl Symons 2017

 

 

Make a free website with Yola